שפות תכנות

 • HTML5/CSS3
 • PHP
 • Java
 • #C
 • ASP.NET
 • Objective-C
 • JavaScript, jQuery, AJAX, Angular JS

כלי פיתוח

 • Eclipse
 • XCode
 • Visual Studio
 • JDeveloper

מסדי נתונים

 • MySQL
 • Microsoft SQL
 • Oracle
 • Postgress
 • MongoDB

טכנולוגיות יחודיות

 • WordPress
 • Joomla
 • Magento
 • Woocommerce
 • Prestashop
 • Shopify
 • PayPal Virtual Merchant, CreditGuard payment processors APIs
 • Analytics, campaign tuning

מערכות הפעלה

 • Linux, Unix
 • Android
 • iOS